📆  Organizace školního roku 2023/2024

Družina a Teens club v angličtině

Družina je vhodná pro předškoláky a děti chodící do 1. - 5. tříd základních škol. Zahrnuje jak vyučovací kurz, pobyt venku, tak i zájmový kroužek.

Jak jsme na ni přišli? Jednoduše. Když v roce 2015 skončil letní tábor, všimli jsme si, jak dobrý vliv měl na znalosti dětí pětidenní pobyt v anglickém prostředí. Uměly říct plynule anglicky své přání nebo popsat problém. Pochopili jsme, že čím více času tráví dítě v anglickém prostředí, tím víc se uvolní a vstřebává cizí pojmy mnohem snáz. Družina má tuto možnost zprostředkovat i mimo letní prázdniny!

Náplň odpoledni družiny: Práce na dlouhodobých projektech. V uvolněné atmosféře si děti mohou vybrat stolní hry různého charakteru. Naši lektoři s dětmi hraji hry, které - nenápadně :) - obohacují slovní zásobu, společně čtou a zpívají.

Sensory English program: Výuková část podle naší metody sensory English odpovídající věku a znalostem děti. Zahrnuje prvky matematiky, přírodovědy, základy čteni a vše hravou a nenásilnou metodou s pomoci spousty nevšedních pomůcek.

Kroužky, které jsou v rámci družiny zdarma, jsou v angličtině. Kroužky jsou určené i pro anglicky mluvicí děti či děti s bilingvních rodin.

Věříme, že v naší anglické odpolední družině budou děti tvořit, hrát si, blbnout a učit se s rodilými mluvčími naprosto přirozeně.

Cena odpolední anglické družiny

Dítě bude docházet Cena za měsíc
1x týdně 3 880 Kč

Zaujali jsme vás?

Vyberte si čas a typ v rozvrhu

Sledujte nás na Instagramu